ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ
 
จ่าเลื่อนฐานะ
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | หน้าหลัก

ขอทราบความคืบหน้า คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกระผม จ.ส.อ.ธีรยุทธ เกิดสมบูรณ์ ใกล้จะออกยังครับ
ขอบคุณครับ

จากคุณ จ.ส.อ.ธีรยุทธ เกิดสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 8/7/2556 17:14:23

เรื่องเลื่อนฐานะ ฯ ของ จ.ส.อ.ธีรยุทธ เกิดสมบูรณ์ ถึง สม. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๕๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จากคุณ กจก.สกพ.สม. เมื่อวันที่ 29/7/2556 14:46:16

ขอบคุณครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ธีรยุทธ เกิดสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16/8/2556 19:15:05

ขออนุญาตครับ การดำเนินการต่อไ จนกว่าคำสั่งออก ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ (วันหรือเดือน) ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ธีรยุทธ เกิดสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 20/8/2556 18:55:20


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ผู้ตอบ :      

คำตอบ :
     

กรุณาใส่เลข
ที่คุณเห็น
ลงในฟอร์ม :

     

กลับหน้ารวมกระทู้