ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ
 
เมื่อไหร่จะบรรจุ เหล่า กง.ไว้ใน อจย.สด.จว.ต่างๆ
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | หน้าหลัก

เห็นปัญหาของ สด.จว.มาก็ 20 ปีแล้วแต่ไม่มีการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ กง.ที่ไม่มีการบรรจุใน อจย.ปัจจุบัน เสมียน สด.จว.ทำหน้า เจ้าหน้าที่ กง. ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับ กง. และอีกอย่างเจ้าหน้าที่ๆทำก็อยู่ในวาระ 5 ปีก็ย้าย เวลา สตน.ทบ.มาตรวจก็ผิดแล้วผิดอีก ทำทั้งงานในสายงาน สด.,สบ.และ กง. เมื่อไหร่จะเห็นความสำคัญของหน่วยที่คัดเลือกทหารกองประจำการบรรจุให้ กห. ทุกเหล่าบ้าง...
จากคุณ สด.ภูธร เมื่อวันที่ 25/7/2555 2:36:58

สม.มิได้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการกำหนดตำแหน่งอัตราในสายงานด้านการเงินของเหล่าทัพ
และมิได้เป็นหัวหน้าสายวิทยาการเหล่าการเงิน หากต้องการทราบคำตอบในเรื่องดังกล่าวขอได้สอบถาม
ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กง.ทบ. จะดีกว่าครับ

จากคุณ กจก.สกพ.สม. เมื่อวันที่ 24/8/2555 9:47:51


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ผู้ตอบ :      

คำตอบ :
     

กรุณาใส่เลข
ที่คุณเห็น
ลงในฟอร์ม :

     

กลับหน้ารวมกระทู้