ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ
 
คำสั่งเลื่อนยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | หน้าหลัก

ผมอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ รุ่น 38/54
ขอรบกวน รับทราบข้อมูลดังนี้ครับ
- คำสั่งเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปัจจุบันได้เริ่มทะยอยออกคำสั่งหรือยังครับ
- ติดตามข้อมูลได้ในเว็บไหนครับ กรุณา ลิ้งให้ด้วย
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

จากคุณ 38/54 เมื่อวันที่ 6/11/2555 17:37:05

ที่รู้ๆ มีออกไม่กี่รายเอง ที่เห็นมีของ สห.หญิง ออกเมื่อ 15 ต.ค.55 ของประธานก็รออยู่เหมือนกันครับผม คงใกล้คลอดแล้ว นี่ก็เลยมา 2 เดือนแล้วส่วนเพื่อนๆที่เอกสารผิดที่ตีกลับตั้งแต่กองควบคุมคุณวุฒิ ของ สบ.ทบ.คงต้องรออีกหน่อย แต่เพื่อนๆที่อยู่ระดับกองพัน ผบ.หน่วยเขาติดให้กันหมดแล้ว เพื่อความเหมาะสม ทนหน่อยครับพวกเรา ประธานก็ใช้เวลาสอบมา 12 ปี ทำหน้าที่อีก 1 ปี รวมแล้ว 13 ปีรออีกหน่อยคงไม่เป็นไร ข้อมูลก็ดูในเผยแพร่คำสั่งของกรมเสมียนตรา นี่แหละครับ ประธานเปิดทุกวัน
จากคุณ จาก ประธานรุ่น 38254 เมื่อวันที่ 7/11/2555 11:02:31

ของ มทบ.14 เพื่อนพากันติดหมดแล้ว เช่น จ.ส.อ.หญิง มันฑนา อินตรา
จากคุณ จ.ส.อ.คำดี เติมผล เมื่อวันที่ 12/11/2555 13:51:42

ขอให้อดทนรอต่อไป ทุก ๆ คน เป็นกำลังใจให้ ขรก. สม.ทุก ๆ คนที่ทำหน้าที่อย่างหนักครับ
จากคุณ สด.แดนใต้ เมื่อวันที่ 13/11/2555 13:17:18

ใกล้ปลายเดือน พ.ย.แล้ว ผมเห็นออกมายังไม่ถึงร้อยท่านเลย
ผมว่านานเกินนะครับ คิดดูอีกเกือบพันคนจะทันสิ้นเดือน พ.ย.ไหม

จากคุณ 1/38 เมื่อวันที่ 20/11/2555 15:40:17

ผมว่าต้องเปลี่ยนแปลงระเบียบการติดยศให้ทันสมัยนะครับ แทนที่จะได้ติดยศเร็ว บางคนต้องมีอันเป็นไป ไม่ได้ติดเพราะเสียชีวิตก่อน เรื่องนั้เป็นที่ทราบกันมาตั้งนานแล้ว ก็ยังนิ่งนอนใจอยู่ เปลี่ยนแปลงได้แล้วครั้บ

จากคุณ 40 เมื่อวันที่ 22/11/2555 9:07:47

สม.ได้ดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนฐานะ ฯ กรณีทำหน้าที่ของ
ข้าราชการสังกัด ทบ. แล้ว จำนวน ๑๐๘ นาย ตรวจสอบคำสั่งได้ทางเว็บโซต์กรมเสมียนตรา ช่องทางระบบจัดเก็บและเผยแพร่
คำสั่ง อีก ๑๙๕ นาย อยู่ระหว่างนำเรียน ปล.กห.เพื่ออนุมัติและ
ลงนามในคำสั่ง ฯ ตามหนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๔๗๖, ๑๔๗๕
ลง ๘ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๑ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๔๘๘, ๑๔๘๗
ลง ๙ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๒ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๐๗, ๑๕๐๙
ลง ๑๒ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๑ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๑๖, ๑๕๑๕
ลง ๑๕ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๐ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๒๕, ๑๕๒๔
ลง ๑๖ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๐ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๒๓ ลง ๑๖ ต.ค.๕๕
และ ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๐๖ ลง ๑๒ ต.ค.๕๕ จำนวน ๗ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๔๔, ๑๕๓๙
ลง ๑๘ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๐ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๔๓, ๑๕๔๐
ลง ๑๘ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๐ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๔๒, ๑๕๔๑
ลง ๑๘ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๑ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๕๖, ๑๕๕๕
ลง ๑๙ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๑ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๖๔, ๑๕๕๙
ลง ๑๙ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๑ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๗๙, ๑๕๗๘
ลง ๒๒ ต.ค.๕๕ จำนวน ๙ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๘๙, ๑๕๘๘
ลง ๒๕ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๒ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๘๓, ๑๕๘๒
ลง ๒๕ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๐ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๙๑, ๑๕๙๐
ลง ๒๕ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๐ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๕๘๗, ๑๕๘๖
ลง ๒๕ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๐ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๖๐๐, ๑๖๐๑
ลง ๒๖ ต.ค.๕๕ จำนวน ๙ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๖๑๕, ๑๖๑๖
ลง ๓๐ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๐ นาย
หนังสือ ทท. ที่ กห ๐๘๐๐/๑๖๓๓, ๑๖๓๗
ลง ๑ พ.ย.๕๕ จำนวน ๑๑ นาย

จากคุณ กจก.สกพ.สม. เมื่อวันที่ 22/11/2555 15:29:00

นายทหารประทวน สังกัด ทบ. ที่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนฐานะกรณี
ทำหน้าที่ ฯ ส่วนที่เหลือยังไม่มาจาก ทบ.

จากคุณ กจก.สกพ.สม. เมื่อวันที่ 22/11/2555 15:34:21

เป็นกำลังใจให้ กจก.สกพ.สม. ครับ
จากคุณ น.ประทวนฯ ทบ. เมื่อวันที่ 23/11/2555 13:59:01

แล้วของ ทร. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับ
จากคุณ ทร. เมื่อวันที่ 11/12/2555 8:53:34

Useful Software:[url= http://www.smartpcfixer.com/ ]smart pc fixer[/url],[url= http://www.cardrecoverypro.com/ ]card recovery pro[/url].
จากคุณ ueyia99001a เมื่อวันที่ 15/3/2556 8:38:58


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ผู้ตอบ :      

คำตอบ :
     

กรุณาใส่เลข
ที่คุณเห็น
ลงในฟอร์ม :

     

กลับหน้ารวมกระทู้