ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ
 
คำสั่งเลื่อนฐานะ
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | หน้าหลัก

คำสั่ง ทท.ของผมที่ กห ๐๘๐๐/๑๖๑๗ ลง ๓๐ ต.ค.๕๕
ทำไมไม่มีในกระทู้ครับ อยู่ในขั้นตอนใด ช่วยตอบหน่อยครับ

จากคุณ ทบ.ผู้รอคอย เมื่อวันที่ 24/11/2555 19:09:34

คอยน่ะ
จากคุณ เฝ้าดู เมื่อวันที่ 27/11/2555 10:49:37

ตรวจสอบหลักฐานพึ่งเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างพิมพ์ยกร่างคำสั่งค่ะ
จากคุณ กจก.สกพ.สม. เมื่อวันที่ 27/11/2555 14:06:49

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามหนังสือ ทท.ที่ กห ๐๘๐๐/๑๖๑๓ และ ๑๖๑๗ ลง ๓๐ ต.ค.๕๕ จำนวน ๑๐ นาย คำสั่งออกแล้ว ตามคำสั่ง กห.ที่ ๑๓๐๖/๒๕๕๕
ลง ๔ ธ.ค.๕๕

จากคุณ กจก.สกพ.สม. เมื่อวันที่ 19/12/2555 13:57:31


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ผู้ตอบ :      

คำตอบ :
     

กรุณาใส่เลข
ที่คุณเห็น
ลงในฟอร์ม :

     

กลับหน้ารวมกระทู้