ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ
 
คำสั่ง กห เลื่อนฐานะ ฯ (ทบ.)
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | หน้าหลัก

อยากทราบว่า หนังสือ ทท.ที่ กห 0800/1636 ลง 1 พ.ย.55 เรื่องตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ ผู้รอคอย เมื่อวันที่ 2/12/2555 19:07:29

เรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กปค.สกพ.สม. ซึ่งทาง กกม.สนผพ.สม. ได้เสนอให้หน่วยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กปค.สกพ.สม. โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๔๐๐ โทร.ทหาร ๕๒ ๕๒๓๐๒
จากคุณ กกม.สนผพ.สม. เมื่อวันที่ 4/12/2555 13:45:50

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามหนังสือ ทท.ที่ กห ๐๘๐๐/๑๖๓๔ และ ๑๖๓๖ ลง ๑ พ.ย.๕๕ จำนวน ๑๐ นาย คำสั่งออกแล้ว ตามคำสั่ง กห.ที่ ๑๒๙๗/๒๕๕๕
ลง ๓๐ พ.ย.๕๕

จากคุณ กจก.สกพ.สม. เมื่อวันที่ 19/12/2555 13:44:37


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ผู้ตอบ :      

คำตอบ :
     

กรุณาใส่เลข
ที่คุณเห็น
ลงในฟอร์ม :

     

กลับหน้ารวมกระทู้