ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ
 
คำสั่งเลื่อนฐานะฯ ของ ทร.
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | หน้าหลัก

คำสั่งเลื่อนฐานะฯ ของ ทร. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับ
จากคุณ navy เมื่อวันที่ 11/12/2555 16:01:19

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ ทร. จำนวน ๔๑๒ นาย ออกแล้ว ตามคำสั่ง กห.ที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๕ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๕ สามารถตรวจสอบคำสั่งได้ทางเว็บโซต์
กรมเสมียนตรา ช่องทางระบบจัดเก็บและเผยแพร่คำสั่ง

จากคุณ กจก.สกพ.สม. เมื่อวันที่ 19/12/2555 10:15:22

รับทราบ ขอบคุณครับ
จากคุณ navy เมื่อวันที่ 19/12/2555 10:39:07


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ผู้ตอบ :      

คำตอบ :
     

กรุณาใส่เลข
ที่คุณเห็น
ลงในฟอร์ม :

     

กลับหน้ารวมกระทู้