ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ
 
คำสั่งเลื่อนฐานะฯ
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | หน้าหลัก

ทำไมคำสั่งเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรไม่เผยแพร่เลยครับ สองสัปดาห์แล้วครับ
จากคุณ ผู้รอคอย เมื่อวันที่ 21/12/2555 16:51:55

เรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กจก.สกพ.สม. ซึ่งทาง กกม.สนผพ.สม. ได้เสนอให้หน่วยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กจก.สกพ.สม. โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๓๙๕ โทร.ทหาร ๕๒ ๕๓๓๕๑
จากคุณ กกม.สนผพ.สม. เมื่อวันที่ 8/1/2556 9:28:18

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรเผยแพร่ทางเว็บโซต์กรมเสมียนตรา ช่องทางระบบจัดเก็บและเผยแพร่คำสั่ง แต่คำสั่ง ฯ ที่ออกน้อยลง เนื่องจากเรื่องเข้า กจก.สกพ.สม.น้อยลง
และอยู่ระหว่างดำเนินการ

จากคุณ กจก.สกพ.สม. เมื่อวันที่ 14/1/2556 13:07:32


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ผู้ตอบ :      

คำตอบ :
     

กรุณาใส่เลข
ที่คุณเห็น
ลงในฟอร์ม :

     

กลับหน้ารวมกระทู้