ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ
 
สอบถามการปรับเงินเดือนทหารเท่ากับตำรวจ
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | หน้าหลัก

จากมติ ครม.เห็นชอบให้ปรับเงินดือนข้าราชการให้เท่ากับข้าราชการตำรวจ ตั้งแตปี ๕๔ จากเดิมรับเงินเดือนระดับ ป.๓,หรือ น.๑ ที่สามารถให้ข้ามแท่งไปรับเงินเดือนในระดับ น.๓ นั้น จนป่านนี้ปี ๕๖ แล้ว ไม่ทราบว่าถึงขั้นตอนใหนแล้วครับ ปีนี้จะมีข่าวดีหรือไม่ครับ
จากคุณ ข้าราชการชั้นผู้น้อย เมื่อวันที่ 21/2/2556 17:48:50

เรื่องผ่านวุฒิสภาสามวาระแล้วตั้งแต่วันที่4กพ56ที่ผ่านมาจากนั้นภายใน20วันนายกรัฐมนตรีจะต้องนำขึ้นกราบบังคมทูลทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงจะมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยจะมีผลย้อนหลังถึงต.ค.53 คงอีกไม่นานครับ.
จากคุณ สุรพล เมื่อวันที่ 21/2/2556 20:20:49

ถือว่าเป็นข่าวดีมากครับสำหรับผู้ที่เต็มขั้นหลังจากหักหนี้สินแล้วจะมีเงินเหลือพอใช้บ้าง ลดยอดบัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยสุดแพง
ขอขอบคุณมากครับที่หาข้อมูลตอบให้ แต่ก็ยังอยากรู้อีกครับว่า มีผลย้อนหลังถึง ต.ค.๕๓ นั้น ผู้ได้ประโยช์มีได้แก่ใครบ้างครับ(กรณีใดที่เข้าข่าย)

จากคุณ ข้าราชการชั้นผู้น้อย เมื่อวันที่ 22/2/2556 8:26:51

มีลงนามในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้วครับ
เล่ม 130 ตอนที่ 36 ก ลง 23 เม.ย. 56
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2556
ครับทราบแล้ว ส่งต่อเพื่อดำเนินการเพื่อขวัญกำลังใจ ทุก ๆ คนชั้นผู้น้อยแบบเรา ลองสืบค้นในราชกิจจานะครับ

จากคุณ ฝ่ายกำลังพลลพบุรี เมื่อวันที่ 14/5/2556 23:29:49

แต่ก็ยังไม่ทราบจะดำเนินการ ให้แก่กำลังพลต่อไปอย่างไร ที่มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 53 ทำอย่างไร เช่น กำลังพล เต็มขั้น กินเงินเพิ่มพิเศษ
๒ % หรือ ๔ % นำเงินเพิ่มมาปรับเป็นขั้น ระดับที่เต็มใช่หรือไม่
แล้วก็ขอเลื่อนข้ามแท่งไปเรื่อย ๆ ๆ ยัง งง เช่นเดียวกัน ในพระราชบัญญัติ มิได้บ่งบอกไว้ โดยชัดเจน ผมก็เลย งง ๆ รอไปก่อน

จากคุณ ฝ่ายกำลังพลลพบุรี เมื่อวันที่ 14/5/2556 23:35:33

แต่ก็ยังไม่ทราบจะดำเนินการ ให้แก่กำลังพลต่อไปอย่างไร ที่มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 53 ทำอย่างไร เช่น กำลังพล เต็มขั้น กินเงินเพิ่มพิเศษ
๒ % หรือ ๔ % นำเงินเพิ่มมาปรับเป็นขั้น ระดับที่เต็มใช่หรือไม่
แล้วก็ขอเลื่อนข้ามแท่งไปเรื่อย ๆ ๆ ยัง งง เช่นเดียวกัน ในพระราชบัญญัติ มิได้บ่งบอกไว้ โดยชัดเจน ผมก็เลย งง ๆ รอไปก่อน

จากคุณ ฝ่ายกำลังพลลพบุรี เมื่อวันที่ 14/5/2556 23:35:39

แต่ก็ยังไม่ทราบจะดำเนินการ ให้แก่กำลังพลต่อไปอย่างไร ที่มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 53 ทำอย่างไร เช่น กำลังพล เต็มขั้น กินเงินเพิ่มพิเศษ
๒ % หรือ ๔ % นำเงินเพิ่มมาปรับเป็นขั้น ระดับที่เต็มใช่หรือไม่
แล้วก็ขอเลื่อนข้ามแท่งไปเรื่อย ๆ ๆ ยัง งง เช่นเดียวกัน ในพระราชบัญญัติ มิได้บ่งบอกไว้ โดยชัดเจน ผมก็เลย งง ๆ รอไปก่อน

จากคุณ ฝ่ายกำลังพลลพบุรี เมื่อวันที่ 14/5/2556 23:35:56

ทราบข่าวว่าจะมีการปรับฐานเงินเดือนให้ข้าราชการทหาร ตามราตางเงินเดือนที่มีเผยแพร่อยู่ อยากทราบว่าจะมีแนวโน้่มที่จะปรับให้ตามนั้นมั้ยครับ
จากคุณ ข้าราชการสายแข็ง เมื่อวันที่ 23/12/2556 11:15:44


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ผู้ตอบ :      

คำตอบ :
     

กรุณาใส่เลข
ที่คุณเห็น
ลงในฟอร์ม :

     

กลับหน้ารวมกระทู้